Tuesday, February 19, 2013

Lirik Lagu Rene Liu 刘若英 - Jing Guo 经过 Lyrics

zuìhòu yì dī yǎnlèi dī chéng jiéjú de jiéjīng
最后一滴眼泪 滴成结局的结晶
zuìhòu yí gè xiàoróng yángqǐ yún dàn fēng qīng
最后一个笑容 扬起云淡风清
zuìhòu yí duàn lǚchéng tíng gé fēnggān de fēngjǐng
最后一段旅程 停格风干的风景
zuìhòu yícì rènxìng zhōngdiǎn zìjǐ juédìng
最后一次任性 终点自己决定

jīngguòle nánguò de nándé de wǒ dàbù zǒu le
经过了难过的难得的 我大步走了
zài duō de bù shě zuìhòu dōu yào guòqī de
再多的不舍 最后都要过期的
jīngguòle wújiě de wúxié de wǒ bù

No comments:

Post a Comment